Activiteiten-adres:  Schoolpad 55a  6045 AL   Roermond  |   Tel: +31 (0)475 - 332997 |   Email: info@seniorendewingerd.nl

                        

Welkom

 

“Grijs of kaal: we worden het allemaal”

Daarom    

is    

het    

verstandig    

dat    

u    

onze

website   

bezoekt.   

Wie   

“een   

dagje   

ouder”

wordt   

en   

kan   

kiezen   

tussen   

stilzitten   

of

meedoen   

en   

kiest   

voor   

een   

voortzetting

van   

een   

actief   

leven   

op   

een   

iets   

andere

wijze   

kan   

zich   

op   

deze   

site   

informeren

over    

datgene    

wat    

onze    

vereniging    

te

bieden heeft.

Als  

dat  

nieuwschierig  

maakt  

verheugen  

wij

ons      

en      

wachten      

we      

op      

nadere

kennismaking.    

Onze    

vereniging    

is    

van

algemene     

aarden     

dus     

voor     

iedereen

toegangkelijk     

die     

onze     

statuten     

kan

onderschrijven.  

> MEER INFO>

               Historie vereniging

Onze  

vereniging  

is  

opgericht  

in  

1965  

onder

de    

naam    

“Heilig    

Hart    

vereniging”,    

de

activiteiten  werden   georganiseerd   in  de

(  

gesloopte)  

zaal  

“de  

Wingerd”  

gelegen  

aan

de   

Nassaustraat.   

Onze   

huidige   

naam   

is

seniorenvereniging “de Wingerd”.

Onze     

activiteiten     

locatie     

is     

Gemeen-

schapshuis    

‘t    

Sjoolpaad,    

gelegen    

aan

Schoolpad  

55a  

te  

Roermond.  

Hier  

hopen

wij       

u       

te       

mogen       

begroeten       

ter

kennismaking  

als  

gast  

of  

als  

nieuw  

lid  

bij

een van onze activiteiten.

Copyright © 2007 Made by Seniorenvereniging “de Wingerd”   All Rights reserved

Activiteiten locatie:

Schoolpad 55a  

6045 AL         Roermond

Tel: +31 (0)475 - 332997

Correspondentie adres:

Kasteel   Osenstraat  10

6043 JV          Roermond

Tel: +31 (0)475 - 340445

Mail: info@seniorendewingerd.nl

Seniorenvereniging     “de Wingerd”        Roermond

          Activiteiten

                  

 

-  

  

  

2x  

per  

jaar  

wordt  

er  

een  

reisje  

georgani-

seerd.

-  

  

  

Tijdens  

het  

verenigingsjaar  

  

worden  

er

door  

ons  

diverse  

lezingen  

georganiseerd,

de    

thema’s    

zijn    

altijd    

heel    

divers    

en

interessant   

van   

onderwerp   

en   

hebben

altijd  

een  

informatief  

en/of  

een  

educatief

karakter.

-    

    

3x    

per    

jaar    

(voor    

Pasen,    

na    

de

zomerstop         

en         

met         

sinterklaas)         

 

organiseren  

  

wij  

  

voor  

  

u  

  

een  

  

kienmiddag

met mooie prijzen.

-

   

   

1x   

per   

jaar   

voor   

de   

zomerstop   

een

barbeque.

-    

2x per jaar bloemschikken.

-    

1 x per jaar een ledenvergadering.

   Activiteiten adres:    Schoolpad 55a        6045 AL         Roermond    Tel: +31 (0)475 - 332997    |   E-mail: info@seniorendewingerd.nl
Seniorenvereniging     “de Wingerd”        Roermond

                        

Welkom

 

“Grijs of kaal: we worden het allemaal”

Daarom  

is  

het  

verstandig  

dat  

u  

onze  

website  

bezoekt.  

Wie  

“een

dagje  

ouder”  

wordt  

en  

kan  

kiezen  

tussen  

stilzitten  

of  

meedoen

en  

kiest  

voor  

een  

voortzetting  

van  

een  

actief  

leven  

op  

een  

iets

andere  

wijze  

kan  

zich  

op  

deze  

site  

informeren  

over  

datgene  

wat

onze vereniging te bieden heeft.

Als  

dat  

nieuwschierig  

maakt  

verheugen  

wij  

ons  

en  

wachten  

we

op   

nadere   

kennismaking.   

Onze   

vereniging   

is   

van   

algemene

aarden  

dus  

voor  

iedereen  

toegangkelijk  

die  

onze  

statuten  

kan

onderschrijven.  

> MEER INFO>

               Historie vereniging

Onze  

vereniging  

is  

opgericht  

in  

1965  

onder  

de  

naam  

“Heilig  

Hart

vereniging”, de activiteiten  werden   georganiseerd   in  de

(   

gesloopte)   

zaal   

“de   

Wingerd”   

gelegen   

aan   

de   

Nassaustraat.

Onze huidige naam is seniorenvereniging “de Wingerd”.

Onze   

activiteiten   

locatie   

is   

Gemeen-schapshuis   

‘t   

Sjoolpaad,

gelegen  

aan  

Schoolpad  

55a  

te  

Roermond.  

Hier  

hopen  

wij  

u  

te

mogen  

begroeten  

ter  

kennismaking  

als  

gast  

of  

als  

nieuw  

lid  

bij

een van onze activiteiten.

Copyright © 2007 Made by Seniorenvereniging “de Wingerd”   All Rights reserved

Correspondentie adres:

Kasteel   Osenstraat  10

6043 JV          Roermond

Tel: +31 (0)475 - 340445

Mail: info@seniorendewingerd.nl